Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Ekoškola

Přečtěte si, co je to Ekoškola a Ekotým na naší škole. Všichni žáci od 5. do 9. třídy jsou srdečně zváni do našeho týmu. Kdykoliv se k nám můžete připojit. Stačí se přihlásit u paní učitelky Skýpalové. Ve školní roce 2020/21 se scházíme některé středy od 14,00 do 14,45.

...............................................................................................

 

Pokud se chcete dozvědět více o práci Ekoparlamentu na naší škole, klikněte sem.

...............................................................................................

 

Ve školním roce 2013/2014 byl naší škole udělen titul EKOŠKOLA.

V letech 2016 a 2019 jsme titul EKOŠKOLA obhájili.

Od školního roku 2018/19 funguje na naší škole EKOPARLAMENT, který vznikl sloučením školního parlamentu s Ekotýmem.

Ekoparlament plní funkce školního parlamentu a zároveň zajišťuje zdárné plnění programu EKOŠKOLA na naší škole.V ekoparlamentu jsou 2 zástupci z každé třídy 5. až 9. ročníku. Ekoparlament o své činnosti informuje všechny ostatní žáky školy, včetně dětí 1. - 4. tříd. 

PROGRAM EKOŠKOLA je mezinárodní vzdělávací program, který v České republice zaštiťuje SDRUŽENÍ TEREZA, a jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. Do programu je zapojeno přes 44.500 škol z 55 zemí světa a naše ZŠ do programu vstoupila ve školním roce 2012/13.

 

Práce na programu je rozdělena do 7 kroků: 

 1. Sestavení EKOTÝMU – týmu lidí (žáků, pedagogů, případně dalších zaměstnanců školy), který celý program realizuje
 2. ANALÝZA STAVU ŠKOLY - zkoumáme naši školu zevnitř i zvenčí a hledáme, co funguje a co je třeba zlepšit v oblasti odpadů, vody, prostředí školy, energie, dopravy a šetrného spotřebitele
 3. SESTAVENÍ PLÁNU ČINNOSTÍ - vymýšlíme, jak udržet to, co funguje, a zlepšit to, co nefunguje. A samozřejmě se snažíme naše nápady zrealizovat
 4. MONITOROVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ – průběžně sledujeme, co se nám daří a co ne, abychom svou práci uměli lépe vyhodnotit
 5. Začleňujeme témata ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY DO VÝUKY
 6. INFORMUJEME A SPOLUPRACUJEME – prostřednictvím nástěnky a webových stránek naší školy se všichni žáci, pedagogové i další personál ve škole dozvídá, jaké kroky EKOTÝM podniká a proč. Také se snažíme do našich aktivit zapojit co nejvíc členů školy, případně obyvatel našeho města
 7. VYTVOŘENÍ EKOKODEXU – vytváříme souhrn pravidel, jak se budeme chovat k sobě navzájem, k prostředí ve škole i k přírodě. Tato pravidla ctíme a dodržujeme

Cíle programu jsou především:

 • získat pozitivní vztah k prostředí školy a jejímu okolí
 • získat chuť měnit prostředí školy tak, aby bylo příjemné a ekologické
 • porozumět tomu, jak činnosti ve škole (např. zacházení s vodou, elektřinou, odpady, …) ovlivňují naše životní prostředí
 • rozpoznat problémy našeho prostředí, analyzovat příčiny a snažit se tyto problémy řešit
 • zapojit do našich aktivit co nejvíc žáků a poskytnout jim pocit, že jejich práce má smysl
 • inspirovat ostatní (např. rodiče) k podobnému jednání

 

Pokud se chcete dozvědět více o práci Ekoparlamentu na naší škole, klikněte sem.Naše škola byla také oceněná za ekologické aktivity titulem „Škola udržitelného rozvoje“, a to ve školním roce 2013/14 (2. stupeň) a 2018/19 (1. nejvyšší stupeň).

Pokud Vás program Ekoškola zaujal, další podrobnější informace najdete na webových stránkách