Kotva
Bakaláři

 
 
Školní program
 
 
Třídy

        

 

        

 

        

 

       

 

          

 

          

 

      

 

 
 
Kontakt

Základní škola Vítězslava Hálka
Odolena Voda

Školní 200
250 70 Odolena Voda

 

číslo účtu - škola
19-3990670217/0100

 

číslo účtu - jídelna
107-3096680277/0100

 

číslo účtu - Školní pokladna
115-4726530287/0100

 

IČ: 75031281

Tel: 283 971 282, 723 223 798
e-mail: reditelna@zsodolenavoda.cz
web: www.zsodolenavoda.cz

ID cwmmqe8

 
 
V příštích dnech vaříme
24.07.2019
Nezadáno
25.07.2019
Nezadáno
26.07.2019
Nezadáno
29.07.2019
Nezadáno
30.07.2019
Nezadáno

.

 
 
Mapa webu
A
A
A

Ekoškola


Ve školním roce 2013/2014 byl naší škole udělen titul EKOŠKOLA.

V letech 2016/17 a 2018/19 jsme titul EKOŠKOLA obhájili.

Od školního roku 2018/19 funguje na naší škole EKOPARLAMENT, který vznikl sloučením školního parlamentu s Ekotýmem.

Ekoparlament plní funkce školního parlamentu a zároveň zajišťuje zdárné plnění programu EKOŠKOLA na naší škole.V ekoparlamentu jsou 2 zástupci z každé třídy 5. až 9. ročníku. Ekoparlament o své činnosti informuje všechny ostatní žáky školy, včetně dětí 1. - 4. tříd. 

PROGRAM EKOŠKOLA je mezinárodní vzdělávací program, který v České republice zaštiťuje SDRUŽENÍ TEREZA, a jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. Do programu je zapojeno přes 44.500 škol z 55 zemí světa a naše ZŠ do programu vstoupila ve školním roce 2012/13.

 

Práce na programu je rozdělena do 7 kroků: 

 1. Sestavení EKOTÝMU – týmu lidí (žáků, pedagogů, případně dalších zaměstnanců školy), který celý program realizuje
 2. ANALÝZA STAVU ŠKOLY - zkoumáme naši školu zevnitř i zvenčí a hledáme, co funguje a co je třeba zlepšit v oblasti odpadů, vody, prostředí školy, energie, dopravy a šetrného spotřebitele
 3. SESTAVENÍ PLÁNU ČINNOSTÍ - vymýšlíme, jak udržet to, co funguje, a zlepšit to, co nefunguje. A samozřejmě se snažíme naše nápady zrealizovat
 4. MONITOROVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ – průběžně sledujeme, co se nám daří a co ne, abychom svou práci uměli lépe vyhodnotit
 5. Začleňujeme témata ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY DO VÝUKY
 6. INFORMUJEME A SPOLUPRACUJEME – prostřednictvím nástěnky a webových stránek naší školy se všichni žáci, pedagogové i další personál ve škole dozvídá, jaké kroky EKOTÝM podniká a proč. Také se snažíme do našich aktivit zapojit co nejvíc členů školy, případně obyvatel našeho města
 7. VYTVOŘENÍ EKOKODEXU – vytváříme souhrn pravidel, jak se budeme chovat k sobě navzájem, k prostředí ve škole i k přírodě. Tato pravidla ctíme a dodržujeme

Cíle programu jsou především:

 • získat pozitivní vztah k prostředí školy a jejímu okolí
 • získat chuť měnit prostředí školy tak, aby bylo příjemné a ekologické
 • porozumět tomu, jak činnosti ve škole (např. zacházení s vodou, elektřinou, odpady, …) ovlivňují naše životní prostředí
 • rozpoznat problémy našeho prostředí, analyzovat příčiny a snažit se tyto problémy řešit
 • zapojit do našich aktivit co nejvíc žáků a poskytnout jim pocit, že jejich práce má smysl
 • inspirovat ostatní (např. rodiče) k podobnému jednání

 

Pokud Vás program Ekoškola zaujal, další podrobnější informace najdete na webových stránkách Naše škola byla také oceněná za ekologické aktivity titulem „Škola udržitelného rozvoje“, a to ve školním roce 2013/14 (2. stupeň) a 2018/19 (1. nejvyšší stupeň).

 

 


 

Plány činností a výstupy analýzy stavu školy za školní rok 2018/19 jsou ve složce Zápisy ze schůzek.

 

Přiložené plány činností a výstupy analýzy stavu školy, tj. klady a zápory školy za školní rok 2017/18:

 Analýza školy - klady a zápory 

Plán činností na říjen a listopad 2017

Zápisy ze schůzek Ekotýmu - říjen

 

 

Přiložené plány činností a výstupy analýzy stavu školy, tj. klady a zápory školy za školní rok 2016/17:

Plán činností na prosinec a leden

Plán čínností na únor a březen

Plán činností na duben, květen a červen

Klady a zápory - prostředí školy

Klady a zápory - voda

Klady a zápory - energie

Klady a zápory - odpady

 

Přiložené plány činností a výstupy analýzy stavu školy, tj. klady a zápory školy za školní rok 2015/16:

Plán činností na rok 2015/2016

Klady a zápory - Energie

Klady a zápory - Odpady

Klady a zápory - Voda

Klady a zápory - Prostředí naší školy