Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Placení obědů


Obědy se platí bankovním převodem, nejlépe trvalým příkazem od srpna do května následujícího roku. Do 20. v měsíci by měly být peníze na účtě školní jídelny. Novým strávníkům doporučuji uvést jako variabilní symbol rodné číslo dítěte ( je nezaměnitelné), popřípadě se můžeme dohodnout na jiném symbolu. Ale vždy je nutné to nahlásit v kanceláři školní jídelny, aby příchozí platba mohla být spárována s konkrétním žákem.

 

Ve zcela výjimečných případech je možné platit obědy hotově v kanceláři školní jídelny. Informace jsou o dnech platby jsou vždy s předstihem vyvěšeny na dveřích šk.družiny a na dveřích spojovací chodby se školou ). Toto s sebou přináší ovšem značné problémy ( nepoškozené bankovky, připomínání platby atd. ), proto doporučuji bezhotovostní styk.

 

Číslo účtu školní jídelny:    107-309 668 0277 / 0100
Variabilní symbol: rodné číslo dítěte ( popř.jiný dohodnutý symbol )
Poznámka: jméno dítěte

 

Při průměrném počtu 20 pracovních dní v měsíci jsou trvalé platby následující:

 

I.skupina 1. - 4.třída 24,-Kč/1 oběd 480,-Kč
II.skupina 5. - 8.třída 26,-Kč/1 oběd 520,-Kč
III.skupina   9.třída 27,-Kč/1 oběd 540,-Kč

 

Vyúčtování se provádí 1x ročně vždy na začátku července a přeplatky jsou posílány zpět na účty, ze kterých přišly.