Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Zájmové kroužky


Nabídka kroužků na školní rok 2019/2020

 

NÁZEV KROUŽKU

VEDOUCÍ

KROUŽKU

DEN

KONÁNÍ

ČAS KONÁNÍ

POZNÁMKA + učebna

VÝTVARNÝ

NOVÁKOVÁ M.

pondělí

13.30-15.00

I. C

 

 

úterý

13.30-15.00

I. C

 

 

čtvrtek

13.30-15.00

I. C

SPORTOVNÍ

VOLHEJNOVÁ, PEISAROVÁ

úterý

13.45-15.30

VT

 

 

středa

13.30-16.30

VT

 

 

pátek

13.15-16.00

16- 17.30

VT

MT

 

 

sobota

10.00-11.30

VT

PĚVECKÝ

HLAVÍNOVÁ

čtvrtek

15.00-16.00

IV. B

KROUŽEK FLÉTNY

KOUDELKOVÁ

úterý

13. 00 – 13.45

úterý

KROUŽEK MINI VOLEJBALU

VODIČKOVÁ

pátek

11.45-12.45

mladší žáci

HASIČSKÝ KROUŽEK (externí)

BOHÁČEK

 

 

 

DROBNÉ POHYBOVÉ HRY A AKTIVITY (Atletika)

KOLÁŘOVÁ

pondělí

15.15-16.00 16.15-17.00

VT

KROUŽEK AEROBIKU

LOHNISKÁ

pondělí

13. 15– 14.00

14.00-14.45

MT, mladší žáci

starší žáci

KROUŽEK KERAMIKY

VLACHOVÁ

pondělí

středa

13.30 – 15.10

13.30-15.10

Vv VI. B

DRAMATICKÝ (externí)

ZITOVÁ

čtvrtek

14.00-15.00

15.00-16.00

4. a 5. ročník, IV. C

ŠACHOVÝ

SKÝPALOVÁ

pondělí

12.45-13.30

pro 1. ročník, V. B

VESELÁ VĚDA (externí)

KOLÁŘ

úterý

14.00- 15.00

15.05 – 16. 05

učebna chemie

EKOTÝM

SKÝPALOVÁ, TURKOVÁ

pondělí

14.00-15.00

I.stupeň, 1x za 14 dní

KROUŽEK LET. SIMULÁTORŮ (externí)

SŠLVT –U Letiště 370

(Aero)

úterý

15.00-16.00

5. – 9. ročník

Střední škola

PŘÍPRAVA NA PŘÍJIMACÍ ZKOUŠKY M-IX. C

KYNCLOVÁ

pátek

13.45-14.45

říjen–duben, IX.C

PŘÍPRAVA NA PŘÍJIMACÍ ZKOUŠKY M-IX. B

JONÁŠOVÁ P.

středa

13.25 -14.25

říjen–duben, IX. B

učebna fyziky

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ OHROŽENÝCH NEÚSPĚCHEM

KYNCLOVÁ

pondělí

13.45-14.45

zdarma, VI. A

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ OHROŽENÝCH NEÚSPĚCHEM

KŮŽELOVÁ

pátek

13.00-14.00

zdarma, IV. D          

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ OHROŽENÝCH NEÚSPĚCHEM

WEBEROVÁ

pondělí

 

13.00-14.00

 

zdarma, AJ 3

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ OHROŽENÝCH NEÚSPĚCHEM

ŠPIČKOVÁ

pondělí

12.30-13.30

zdarma, V. D

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ OHROŽENÝCH NEÚSPĚCHEM

SKÝPALOVÁ

středa

11.30-12.30

zdarma, V. B

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ OHROŽENÝCH NEÚSPĚCHEM

PRAŽÁKOVÁ

pondělí

13.25-14.25

zdarma, IV.A

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ OHROŽENÝCH NEÚSPĚCHEM

ULLSPERGEROVÁ

středa

11.30-12.30

zdarma, III. B

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ OHROŽENÝCH NEÚSPĚCHEM

BŘEZINOVÁ

úterý

11.35-12.35

zdarma, III. A

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ OHROŽENÝCH NEÚSPĚCHEM

SMETANOVÁ

čtvrtek

11.30-12.30

zdarma, AJ 2

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ OHROŽENÝCH NEÚSPĚCHEM

SRBOVÁ

pondělí

středa

pátek

11.30-12.30

13.25-14.10

12.25-13-25

zdarma, kab. v učebně Fy

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ OHROŽENÝCH NEÚSPĚCHEM

KOUDELKOVÁ

pondělí

12.30-13.30

 zdarma, AJ 3

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ OHROŽENÝCH NEÚSPĚCHEM

PEISAROVÁ

středa

11.30-12.30

zdarma, AJ 4

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ OHROŽENÝCH NEÚSPĚCHEM

TURKOVÁ

pondělí

12.30-13.30

zdarma, IV. C

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ OHROŽENÝCH NEÚSPĚCHEM

PREDIGEROVÁ

úterý

13.45-14.45

zdarma, VII. B

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ OHROŽENÝCH NEÚSPĚCHEM

DERKOVÁ

pondělí

11.30-12.30

zdarma, II. C

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ OHROŽENÝCH NEÚSPĚCHEM

LOHNISKÁ

úterý

13.00-14.00

zdarma, IV. C, IV. D

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ OHROŽENÝCH NEÚSPĚCHEM

ŠKRAMLÍKOVÁ

čtvrtek

13.45-14.45

zdarma, IX. A

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ OHROŽENÝCH NEÚSPĚCHEM

KOLÁŘ

středa

13.40-14.40

zdarma, AJ 3

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ OHROŽENÝCH NEÚSPĚCHEM

ŠULCOVÁ

středa

11.35-12.35

zdarma, V. C

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ OHROŽENÝCH NEÚSPĚCHEM

JONÁŠOVÁ

čtvrtek

13.20-14.20

zdarma, učebna Fy

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ OHROŽENÝCH NEÚSPĚCHEM

ROSOVÁ

pondělí

12.30-13.30

zdarma, V. A

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ OHROŽENÝCH NEÚSPĚCHEM

PŘIBYLOVÁ

pondělí

14.10-15.10

zdarma, III. A

ČTENÁŘSKÝ KLUB PRO ŽÁKY ZŠ

BŘEZINOVÁ ULLSPERGEROVÁ

čtvrtek

13.30-15.00

zdarma, III. A

KLUB KOMUNIKACE V CIZÍM JAZYCE

PRÁŠILOVÁ

pondělí

S 13.25-14.10

L 13.25.15.10

zdarma, AJ 4

KLUB KOMUNIKACE V CIZÍM JAZYCE

PŘIBYLOVÁ

pátek

12. 30-14.00

zdarma, III. B

PŘEDMĚT SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ PÉČE

ŠULCOVÁ

úterý

13.45-14.30

zdarma, V.C