Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Plán učiva 30.9. - 11.10.2019

Vloženo: 2.10.2019 | Autor: Kateřina Kůželová | Zobrazeno: 111x | Upraveno: 2.10.2019 | Upravil: Kateřina Kůželová

Matematika

od 30.10. do 4.11. geometrie

Pojmy přímka, bod, úsečka, průsečík, rovnoběžka, kolmice

Rovinné útvary - čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh

obvod čtverce, obdélníku, trojúhelníku a kruhu

Rýsování přímek, bodů, úseček

učebnice str. 11, pracovní sešit st. 31

v pátek písemná práce o probraném učivu

 

od 7.10. do 11.10.

Zaokrouhlování a převody jednotek

Počítání do 1000, slovní úlohy

Čísla do 10 000

pracovní sešit str. 8, 9, 10

 

Přírodověda

Rostliny - vlastnosti rostlin, dělení rostlin, stavba těla semenných rostlin

učebnice str. , pracovní sešit str. 8, 9

 

Vlastivěda

dějepisná

Doba bronzová, Doba železná - učebnice str. 11 - 12

Keltové, Germáni - učebnice str. 12 - 13

po probrání písemná práce - s největší pravděpodobností 16.10.

zeměpisná

Členění ČR - kraje ČR - učebnice str. 5

Praha, Středočeský kraj - učebnice str. 6

Orientace v mapě

pracovní sešit str. 6, 7

písemná práce 8.10. učebnice str. 3 - 5

Český jazyk

 30.9. - 4.10.

Stavba slova, slova jednoznačná a mnohoznačná

Podstatná jména - určování rodů

Pádové otázky

7.10. - 11.10.

Vyjmenovaná slova po P, S, V, Z

Slova nadřazená a podřazená

14.10. - 18.10.

Procvičování vyjm. slov

Slova citově zabarvená

Nauka o slově - opakování

Slohové cvičení - pracovní postup