Nahoru

Ekoškola

Přečtěte si, co je to Ekoškola a Ekotým/Ekoparlament na naší škole. Všichni žáci od 5. do 9. třídy jsou srdečně zváni do našeho týmu. Kdykoliv se k nám můžete připojit. Stačí se přihlásit u paní učitelky Skýpalové. Ve školní roce 2022/23 se scházíme většinu střed od 7,00. Naše informace najdete na nástěnce Ekoparlamentu v přízemí největší budovy.

Pokud se chcete dozvědět více o práci Ekoparlamentu na naší škole, klikněte sem.

 

Ve školním roce 2013/2014 byl naší škole udělen titul EKOŠKOLA.

V letech 2016, 2019 a 2023 jsme titul EKOŠKOLA obhájili.

 

Od školního roku 2018/19 funguje na naší škole EKOPARLAMENT, který vznikl sloučením školního parlamentu s ekotýmem.

Ekoparlament plní funkce školního parlamentu a zároveň zajišťuje zdárné plnění programu Ekoškola na naší škole.V ekoparlamentu jsou zástupci 5. až 9. ročníku. Ekoparlament o své činnosti informuje všechny ostatní žáky školy.

 

PROGRAM EKOŠKOLA je mezinárodní vzdělávací program, který v České republice zaštiťuje Vzdělávací centrum TEREZA, a jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. Do programu je zapojeno přes 44.500 škol z 55 zemí světa a naše ZŠ do programu vstoupila ve školním roce 2012/13.

 

Práce na programu je rozdělena do 7 kroků: 

 1. Sestavení Ekotýmu – týmu lidí (žáků, pedagogů, případně dalších zaměstnanců školy), který celý program realizuje.
 2. Analýza stavu školy – zkoumáme naši školu zevnitř i zvenčí a hledáme, co funguje a co je třeba zlepšit v oblasti odpadů, vody, prostředí školy, energie, dopravy a šetrného spotřebitele.
 3. Sestavení plánu činností – vymýšlíme, jak udržet to, co funguje, a zlepšit to, co nefunguje. A samozřejmě se snažíme naše nápady zrealizovat.
 4. Monitorování a vyhodnocování – průběžně sledujeme, co se nám daří a co ne, abychom svou práci uměli lépe vyhodnotit.
 5. Začleňujeme témata enviromentální výchovy do vyučování.
 6. Informujeme a spolupracujeme – prostřednictvím nástěnky a webových stránek naší školy se všichni žáci, pedagogové i další personál ve škole dozvídá, jaké kroky EKOTÝM podniká a proč. Také se snažíme do našich aktivit zapojit co nejvíc členů školy, případně obyvatel našeho města.
 7. Vytvoření eko kodexu – vytváříme souhrn pravidel, jak se budeme chovat k sobě navzájem, k prostředí ve škole i k přírodě. Tato pravidla ctíme a dodržujeme.

Cíle programu jsou především:

 • získat pozitivní vztah k prostředí školy a jejímu okolí
 • získat chuť měnit prostředí školy tak, aby bylo příjemné a ekologické
 • porozumět tomu, jak činnosti ve škole (např. zacházení s vodou, elektřinou, odpady, …) ovlivňují naše životní prostředí
 • rozpoznat problémy našeho prostředí, analyzovat příčiny a snažit se tyto problémy řešit
 • zapojit do našich aktivit co nejvíc žáků a poskytnout jim pocit, že jejich práce má smysl
 • inspirovat ostatní (např. rodiče) k podobnému jednání

 

Pokud se chcete dozvědět více o práci Ekoparlamentu na naší škole, klikněte sem.

 Naše škola byla také oceněná za ekologické aktivity titulem „Škola udržitelného rozvoje“,

a to ve školním roce 2013/14 (2. stupeň) a 2018/19 (1. nejvyšší stupeň).

 

Pokud Vás program Ekoškola zaujal, další podrobnější informace najdete na webových stránkách

 

Bakaláři

Třídy
Kontakt

Základní škola Vítězslava Hálka
Odolena Voda

Školní 200
250 70 Odolena Voda

číslo účtu - škola
19-3990670217/0100

číslo účtu - jídelna
107-3096680277/0100

číslo účtu - Školní pokladna
115-4726530287/0100

IČ: 75031281

Tel: 283 971 282, 723 223 798
e-mail: reditelna@zsodolenavoda.cz
web: www.zsodolenavoda.cz

ID cwmmqe8

V příštích dnech vaříme
close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.