Nahoru

Olympiády a soutěže

Přehled organizovaných olympiád a soutěží ve školním roce 2023/2024

 

Matematický klokan
V pátek 22. 3. proběhne školní kolo soutěže Matematický klokan pro žáky z 6. – 9. ročníků. Z každé třídy budou po konzultaci s vyučujícím matematiky vybráni přibližně 4 žáci, kteří se soutěže zúčastní. Soutěž trvá 60 min a proběhne během 3. až 4. vyučovací hodiny v učebnách fyziky (6. a 8. ročníky) a 9.A (7. a 9. ročníky). Úspěšní řešitelé školního kola pak postupují do kola okresního.

 

Olympiáda ze zeměpisu

Dne 23.1. proběhne 1. vyučovací hodinu olympiáda ze zeměpisu pro žáky 7.-9. tříd. Učástnit se budou 2 vybraní zástupci z každé třídy. Zadání má teoretickou část a praktickou část s atlasem. Výsledky každé kategorie budou zveřejněny na webu školy. 

 

Olympiáda v českém jazyce

V týdnu od 27. 11. do 1. 12. 2023 se uskuteční školní kolo Olympiády v českém jazyce, kterého se mohou zúčastnit žáci 8. a 9. ročníku. Zadání má dvě části - jazykovou a slohovou. Jazyková část je zaměřena na zvláštnosti českého jazyka, kterými se během normální výuky zabýváme zcela minimálně, ve slohové části pak mají žáci za úkol napsat text na dané téma, kdy se hodnotí dodržení slohového útvaru a použití vhodných jazykových prostředků. Žáci, kteří mají o soutěž zájem, se mohou hlásit svým vyučujícím českého jazyka.

 

Debatiáda 

Soutěž je určena žákům 8. a 9 tříd. V debatě proti sobě stojí vždy dva dvoučlenné týmy. 

Jejich úkolem je v pravidly řízené debatě nad předem zadaným tématem odhalit podstatný společenský problém a následně se pokusit představit jeho možné řešení. Ten, kterému se pomocí konstruktivní argumentace podaří lépe obhájit svá tvrzení, debatu vyhrává. 

Soutěž je organizována systémem postupových kol: školních, regionálních a celorepublikového finále.

Termín: 18. a 20. 12.  (5. a 6. vyučovací hodinu)

Přihlášky: do 10. 12. 2023 na e-mail: havlatova@zsodolenavoda.cz nebo u svého vyučujícícho českého jazyka.

Témata pro letošní školní rok budou zveřejněna 11. 12. 2023. 

Více informací můžete najít na Debatování pro ZŠ - Debatování (debatovani.cz)

 

Soutěž v anglickém jazyce pro žáky 6. - 9. tříd

Soutěž v anglickém jazyce se koná ve dvou kategoriích - 6.-7., 8.-9. ročník. Školní kolo olympiády proběhne v listopadu, dva nejlepší z kategorie 8. a 9. tříd automaticky postupují do okresního kola konaného v Čelákovicíh v únoru 2024.

Školní kolo olympiády má dvě části - písemnou a ústní. Přihlášení účastníci se při dosažení požadovaného počtu bodů musí zúčastnit také ústní části! Soutěže se můžou účastnit pouze děti, které  nemají trvalou možnost komunukovat v daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku (např. bilingvní rodič). 

        Písemná část olympiády proběhne 14.11. 4.hodinu pro 6. a 7. ročník, 5.hodinu pro 8. a 9. ročník.

        Ústní část olympiády pro 6.-7. ročníky proběhne 21.11., pro 8.-9. ročníky 18. 11. 2023

Na výsledkovou listinu písemné části se můžete podívat zde

V případě dotazů mě kontaktujet na adrese marie.novakova@zsodolenavoda.cz

 

Recitační soutěž Hálkovo pírko - třídní a školní kola, bližší informace na stránkách jednotlivých tříd 

třídní kola - říjen 2023

školní kolo - listopad 2023

 

Dějepisná olympiáda

určena pro žáky 7. až 9. ročníků základních škol, téma "Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí (Čechy, Morava, Slezsko). Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa", školní kolo proběhne dne 27. listopadu ve třídě IX. D, 2. patro pavilonu B, od 11.35

 

Logická olympiáda

Soutěž pořádaná Mensou Česko založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

Registrace do Logické olympiády 2023 pro soutěžící je možná od 1. do 30. září 2023. 
REGISTRACE PRO SOUTĚŽÍCÍ ZDE

 

Olympiáda mediální gramotnosti

Olympiáda má dvě části: školní kolo (16,-20. října 2023) a celostátní finále (1.prosince 2023).

Olympiáda chce interaktivní formou pomoct lépe se orientovat ve světě médií. 

V letošním školním roce se jí zúčastní třídy 8.B (p. uč. J. Smetanová) a 9. A (p. uč. P. Tichá). 

 

Chemická soutěž - Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR 2023/2024

Soutěž je určena pro žáky 9.tříd, má celkem 4 kola. První kolo soutěže probíhá na naší škole dne 7.11. ve 14:00 v učebně chemie. Do druhého kola soutěže postupují 3 nejlepší žáci naší školy. Druhé kolo probíhá dne 12.12.2023 na Masarykově střední škole chemické v Praze. V případě zájmu kontaktujte p. uč. Čermákovou do termínu 3.11. buď emailem (cermakova@zsodolenavoda.cz) nebo ve škole (kabinet příp. učebna chemie).

 

Matematická olympiáda
Letos se koná již 73. ročník této matematické soutěže. Soutěže se mohou zúčastnit žáci z 5. až 9. ročníků. Soutěž má tradičně několik kol. Termíny jednotlivých kol jsou uvedeny v tabulce.

Kategorie

1. kolo školní

1. kolo školní

2. kolo

3. kolo

 

1. trojice úloh

2. trojice úloh

okresní

krajské

Z5

15. 11. 2023

5. 1. 2024

24. 1. 2024

Z6, Z7, Z8

19. 1. 2024

1. 3. 2024

3. 4. 2024

Z9

15. 11. 2023

5. 1. 2024

24. 1. 2024

26. 3. 2024

 

Soutěžící se přihlašují prostřednictvím elektronického formuláře (OSMO).

Nejzazší termín pro přihlášení je 23. 11. 2023 pro kategorie Z5 a Z9 a 23. 1. 2024 pro kategorie Z6-8, tj. vždy týden po termínu odevzdání prvních tří úloh. 

Školní kola probíhají jako v letech minulých, tj. žáci odevzdají domácí kolo na papíře svému učiteli matematiky, který práce opraví a ohodnotí a poté práce všech úspěšných řešitelů kategorií Z5 – Z9 zašle okresní komisi.

Propozice k soutěži naleznete zde.

Zadání školního kola naleznete zde.

O soutěži budou žáky informovat učitelé matematiky. Veškeré informace též naleznete na stránkách pořadatele: 

https://www.matematickaolympiada.cz/mo-pro-zs/rocnik/73-rocnik

 

Matematický korespondenční seminář KoMáR

Jedná se o soutěž primárně určenou pro žáky 2. stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, ale zapojují se i mladší žáci. Seminář sestává z neotřelých, zajímavých matematických nebo logických příkladů podaných zábavnou formou. Soutěžící mají také možnost zúčastnit se víkendových soustředění (podzimní soustředění je plánované v termínu 6. – 8. 10. 2023 na základně ČTU v Obůrce u Blanska) či získat hezké ceny. Termín odevzdání 1. série je 30. 10. 2023.

Veškeré potřebné informace najdete na našich stránkách https://komar.math.muni.cz/, úvodní brožuru se zadáním první série na adrese https://komar.math.muni.cz/brozura/ a plakátek, který je možné vyvěsit na nástěnku, na adrese https://komar.math.muni.cz/plakat/.

 

Matematický korespondenční seminář Pikomat
Seminář je organizován pod záštitou Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a je určen primárně pro žáky 2. stupně základních škol a víceletých gymnázií.
Pro naše řešitele připravujeme v průběhu školního roku šest sérií netradičních matematických úloh. Žáci mívají obvykle přibližně měsíc na jejich vyřešení, sepsání svých řešení, která by měla obsahovat i myšlenkový postup, a jejich online odeslání nám, organizátorům, k individuální opravě, okomentování a ohodnocení.
Pro nejlepší řešitele pořádáme dvakrát ročně odborné soustředění plné matematických přednášek i neodborného programu, kromě toho připravujeme během roku několik jednodenních a víkendových setkání a v neposlední řadě i letní tábor.
Na této stránce naleznete zadání první série letošního 39. ročníku včetně dalších podrobností o tom, jak náš seminář funguje: https://pikomat.mff.cuni.cz/archiv/rocnik39/letak1.pdf. V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obrátit, případně můžete navštívit naše webové stránky: https://pikomat.mff.cuni.cz/.

 

Bakaláři

Třídy
Kontakt

Základní škola Vítězslava Hálka
Odolena Voda

Školní 200
250 70 Odolena Voda

číslo účtu - škola
19-3990670217/0100

číslo účtu - jídelna
107-3096680277/0100

číslo účtu - Školní pokladna
115-4726530287/0100

IČ: 75031281

Tel: 283 971 282, 723 223 798
e-mail: reditelna@zsodolenavoda.cz
web: www.zsodolenavoda.cz

ID cwmmqe8

V příštích dnech vaříme
close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.